บริการของเรา

บริการให้เช่าใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประชุม


บริการให้เช่าใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทลูกค้า โดยอุปกรณ์ที่ให้บริการมีดังนี้

อุปกรณ์สำหรับการประชุม : เช่น PC Server Set, Barcode Reader, ipad, Mobile Voting
อุปกรณ์สำหรับการลงทะเบียน : เช่น Laptop, Printer, Barcode Reader, Smart Card, QR Code Reader
อุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้งระบบ Network : เช่น Access Point , Switch
อุปกรณ์พื้นฐานในการแสดงออกจอภาพ : เช่น Projector, ฉาก Projector, VGA Cable, VGA Splitter,  KVM Swith
บริการตู้แปลภาษา : เช่น เจ้าหน้าที่แปลภาษา, ชุดหูฟัง, ตู้แปล