บริการของเรา

บริการออกแบบ และจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชุม


นอกจากระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีบริการออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับลูกค้าที่ต้องการมืออาชีพที่มีประสบการณ์อันยาวนานเกี่ยวกับการดูแลงานประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดการ และดูแลรับผิดชอบในเรื่อง ออกแบบจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบสำหรับงานประชุมผูถือหุ้น โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่ให้บริการและเข้าไปนำเสนอผลงาน (DEMO) และให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นบริการที่ดีและผลิตงานที่มีคุณภาพ ควบคุมมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ รวดเร็วและหลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ตัวอย่างการออกแบบและจัดพิมพ์ 

…..