[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”บริการของเรา” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202362933{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/5″][vc_custom_heading text=”บริการระบบจัดประชุม” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202393346{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fagm-service%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202402542{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_staff%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการจัดหาอุปกรณ์” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202409971{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_com%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการออกแบบ และจัดพิมพ์” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202448760{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_ar%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการถ่ายวีดีโอ” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202442051{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_vdo%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการถอดเทป” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1496803722178{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_ar%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการที่ปรึกษากฏหมาย” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202435843{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #0a4467 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_tape%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการจัดหาพิธีกร MC” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1580096915784{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_mc%2F|||”][vc_custom_heading text=”บริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1580096191241{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_co%2F|title:s_co||”][vc_custom_heading text=”บริการ Site Survey” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1580096830023{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_site%2F|||”][vc_custom_heading text=”บริการนำเสนอระบบ” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1580875420092{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_demo%2F|title:s_demo||”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
บริการที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม


ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอย่างน้อยสองคนเพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตอบคำถามข้อกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น


บริการตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน :


ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อควบคุมการตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่นำส่งเงื่อนไขการตรวจรับเอกสารการมอบอำนาจและอำนวยความสะดวกให้กับที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อตัดสินใจในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเห็นควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตรวจรับเอกสารการมอบอำนาจ


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]