ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 7 สิงหาคม 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS208A) ครั้งที 1/2563
2 14 สิงหาคม 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS20OA) ครั้งที 1/2563
3 14 สิงหาคม 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS20DA) ครั้งที 1/2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − sixteen =

Post comment