ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 26 มกราคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 31 มกราคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 30 เมษายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
6 31 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 31 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 29 มกราคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
9 28 มกราคม 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565