ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 12 ตุลาคม 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564
2 1 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 1 =

Post comment