ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
3 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
4 29 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 14 =

Post comment