ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 26 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 24 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 29 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 28 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 29 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564