ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 8 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + three =

Post comment