ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 6 =

Post comment