ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2 28 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
3 2 พฤศจิกายน 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
4 19 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
5 30 มิถุนายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564
6 5 6 13 สิงหาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ 212A 213A 209A
7 23 กันยายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
8 21 ธันวาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ 221A ครั้งที่ 1/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 5 =

Post comment