ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565

(AQUA22DA ,AQUA23NA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + five =

Post comment