ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 17 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2 19 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
3 17 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 1 =

Post comment