ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 27 มกราคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 26 มกราคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3 24 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =

Post comment