ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 1 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 (PPPM213A ,TLUXE205A)
2 5 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 (TLUXE18A)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + three =

Post comment