ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 3 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 2 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3 2 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
4 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5 2 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 10 =

Post comment