ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
3 10 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + seventeen =

Post comment