ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 10 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2 26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + twelve =

Post comment