ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 3 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =

Post comment