ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 17 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2 9 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
3 5 พฤศจิกายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =

Post comment