ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 17 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2 9 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 3 =

Post comment