ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 9 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 8 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 9 ตุลาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558
4 5 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 11 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 3 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
9 8 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564