ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 มกราคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2 21 มกราคม 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − sixteen =

Post comment