ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 15 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
3 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 29 พฤษภาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 14 =

Post comment