ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
3 7 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 5 =

Post comment