ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 28 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3 19 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
4 27 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 16 =

Post comment