ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2 8 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =

Post comment