ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 30 มิถุนายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
4 13 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5 21 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
6 26 เมษายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − six =

Post comment