ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3 29 พฤษภาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =

Post comment