ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2 27 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
3 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 6 =

Post comment