ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =

Post comment