ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2 27 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =

Post comment