ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 12 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2 23 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
3 28 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
4 17 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 7 =

Post comment