ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
2 1 สิงหาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
3 28 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 1 =

Post comment