บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “CRC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “NOBLE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด “IRIS”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 7 สิงหาคม 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS208A) ครั้งที 1/2563 – 2 14 สิงหาคม 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS20OA) ครั้งที 1/2563 – 3 14 สิงหาคม 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS20DA) ครั้งที 1/2563

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “ERW

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) “DOHOME”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) “BGC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 17 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) “APP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 3 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด “APCON”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 5 พฤศจิกายน 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 (APCON20NA)

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) “MORE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 9 กันยายน 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) “WHAUP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 10 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 2 21 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563