บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) “PS”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 25 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 28 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) “PRINC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 28 กันยายน 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 5 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 6 24 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 7 25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 8…

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) “SCCC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 7 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 2 7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 3 31 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 4 30 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 26 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 26 มีนาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) “SCC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 25 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 29 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 28 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 27 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 8 มิถนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) “BLAND”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 29 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 29 กรกฎาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 27 กรกฎาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 26 กรกฎาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 25 กรกฎาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) “NNCL”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 28 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 24 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “WHA”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 28 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 5 กุมภาพันธ์ 2558  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 3 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 4 4 กันยายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 5 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 6 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 7 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 8…

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) “CK”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 23 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 3 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 4 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 5 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 6 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 7 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “QH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 11 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 17 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 18 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 18 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 18 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) “Q-CON”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 25 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 3 24 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 4 26 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 26 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563