บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) “DCC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 2 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4 19 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 5 15 ตุลาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 6 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) “FOCUS”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 20 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 2 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “LPN”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 2 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 31 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 30 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 30 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 28 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 26 มีนาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “LH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) “GLAND”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 15 มกราคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 2 18 กันยายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 5 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 26 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) “MBK”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 9 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 2 8 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 4 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 5 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) “AP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 15 ตุลาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 2 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 9 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) “HEMRAJ”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 29 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 30 กันยายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 4 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 5 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 6 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “MJD”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 2 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 3 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 4 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 26 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “PLE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 พฤษภาคม 2559 การประชุมหุ้นกู้ ประจำปี 2559