ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน “TREIT”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 2 1 สิงหาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 3 28 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) “POLAR”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ “TRIF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 17 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2560

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ “THIF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 18 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2560

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “PSH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) “BTW”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 3 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “KWG”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 11 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 10 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 19 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 22 กุมภาพันธ์ 2560  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 5 21 เมษายน 2560  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 6 12 พฤษภาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 7 22 ธันวาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 8…

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) “RML”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 29 พฤษภาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 4 21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “TFD”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 มกราคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 29 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 27 มิถุนายน 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 5 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 6 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) “TGCI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 20 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 25 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 24 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 26 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 31 กรกฏาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561