ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท “SPRIME”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 15 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) “SA”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 12 ตุลาคม 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 2 1 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)”CGD”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 17 กันยายน 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 20OA ครั้งที่ 1/2564

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “APEX”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 25 สิงหาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 2 17 ธันวาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) “CPN”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) “S”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “NOBLE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 2 28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) “SIRI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) “TRC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) “COTTO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 3 29 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564