บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 มกราคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “CRC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “ERW

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) “DOHOME”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 16 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) “PR9”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 14 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) “BEC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 10 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “MPG”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 15 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 2 29 ธันวาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 3 10 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท “BTSGIF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 กรกฎาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2562

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) “LRH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 27 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563