บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) “GENCO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 13 พฤษภาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “BIG”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) “FN”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “KEX”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) “SHR”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ” SO “

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 9 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 มกราคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “CRC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “ERW

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) “DOHOME”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 2 8 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564