บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “SYNEX”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 29 พฤษภาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) “SVI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 8 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) “NETBAY”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 20 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 4 25 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “METCO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 มกราคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 26 มกราคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 24 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) “THCOM”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 30 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 5 28 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 2 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “DTAC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 31 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 4 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 11 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 7 31 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “ADVANC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 24 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 29 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 29 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 28 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) “KCE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 29 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) “EIC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 13 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 29 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 15 พฤษภาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) 6 27 กรกฎาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 7 8 สิงหาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560…

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “INTUCH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 28 มีนาคม 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 2 27 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 31 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 30 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 3 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562