บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)”PLANET”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 5 ตุลาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “JAS”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) “APP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 3 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 2 20 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “SYNEX”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 29 พฤษภาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 4 22 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) “SVI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 8 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) “NETBAY”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 20 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 4 25 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “METCO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 มกราคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 26 มกราคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 24 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) “THCOM”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 30 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 5 28 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 2 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 8…

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “DTAC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 31 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 4 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 11 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 7 31 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “ADVANC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 24 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 29 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 29 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 28 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 7 29 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564