บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด “CISSA BOND”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 13 มกราคม 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565

บริษัท เดซติเนชั่น โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด “DR”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 พฤศจิกายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ (DR20NA ,DR212A) ครั้งที่ 1/2564