บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “STA”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 มกราคม 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) “JCKH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 15 มิถุนายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 2 22 พฤศจิกายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) “PPPM”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 1 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 (PPPM213A ,TLUXE205A) 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 (TLUXE18A)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) “RBF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 31 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 2 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 3 23 ธันวาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) “OSP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 27 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 3 5 สิงหาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) “TWPC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 27 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “MINT”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 3 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 2 2 เมษายน 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 3 4 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 4 3 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 5 1 เมษายน 2559 ุการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 6 4 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 7 3 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 8…

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “OISHI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 25 มกราคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 30 มกราคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 30 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 30 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “M”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 28 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 24 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) “SNP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 22 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 17 มิถุนายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 4 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 1 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 7 30 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564