บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) “OSP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) “TWPC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 27 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “MINT”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 3 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 2 2 เมษายน 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 3 4 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 4 3 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 5 1 เมษายน 2559 ุการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 6 4 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 7 3 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 8…

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “OISHI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 25 มกราคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 30 มกราคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 30 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 30 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “M”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 28 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 24 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) “SNP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 22 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 17 มิถุนายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 4 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 1 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “ABICO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4 11 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 5 20 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) “SSC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 23 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 3 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 4 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) “TKN”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 19 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) “SAPPE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 26 กรกฎาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560