บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) “SPRC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4 10 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 5 25 กันยายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) “LANNA”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 25 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 7…

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) “PTG”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 15 มกราคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 2 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 3 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 4 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 19 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 6 2 ตุลาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 6 26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “PDI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 28 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 01 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) “EGCO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 21 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 20 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 19 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 18 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 20 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 8…

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “BANPU”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 3 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 19 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 4 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 3 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 3 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 8…

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) “BCP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 9 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 2 8 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 9 ตุลาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558 4 5 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 5 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 6 25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 7 11 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี…

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “BAFS”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 2 24 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7 16 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 8…

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) “TTW”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 19 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4 11 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 5 30 กรกฏาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) “CKP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 19 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 9 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4 23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 5 3 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 6 22 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564