รูปแบบการให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อฯ

รูปแบบ Event

เป็นการใช้งานระบบ Inventech Connect ร่วมกับ Application Webex (License Webex Event ที่ตอบโจทย์ในการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่าน Application Webex ได้แบบ Realtime พร้อมฟังก์ชันการลงทะเบียน ลงคะแนนเสียง การส่งคำถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ด้วยวิธีการ VDO Conference เพื่อสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง ทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างไร้ขีดจำกัด บนระบบประชุมทางไกลที่มีความเสถียร และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

รูปแบบ Meeting

เป็นการใช้งานระบบ Inventech Connect ร่วมกับ Application  Webex (License Webex  Meetingที่ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่าน Inventech Connect ได้แบบ Realtime ภายในไม่กี่คลิก ไม่ต้องติดตั้ง Application อื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชันการลงทะเบียน ลงคะแนนเสียง การส่งคำถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ด้วยวิธีการ VDO Conference  เพื่อสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง เสมือนอยู่ ณ สถานที่ประชุมจริง

รูปแบบ Streaming

เป็นการใช้งานระบบ Inventech Connect เพียงระบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้น โดยไม่ต้องมีการติดตั้งการใช้งาน เพียงแค่ไม่กี่คลิกก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างง่ายดาย ซึ่งระบบใช้วิธีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Public Platform (YouTube Live) พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชันของการประชุมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนการลงคะแนนเสียง การส่งคำถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ด้วยวิธีการบันทึกข้อความเสียง ด้วยระบบที่ครบ จบในที่เดียว

บริษัทชั้นนำที่ไว้วางใจใช้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อฯ

มาตรฐานการให้บริการ

  • บริการสาธิตและแนะนำระบบเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจระบบและรับทราบขอบเขตการให้บริการ ทางบริษัทฯ ยินดีสาธิตระบบประชุมผู้ถือหุ้นให้กับลูกค้าที่สนใจ หรือลูกค้าที่ต้องการใช้บริการทุกบริษัท
  • บริการสำรวจสถานที่จัดงานประชุมสำหรับลูกค้าที่ตกลงใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นกับทางบริษัทฯ ทางเรายินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสถานที่ในการจัดประชุม เพื่อแนะนำรูปแบบการจัดวางรูปแบบของสถานที่จัดงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดงาน
  • บริการปรับหน้าจอ ให้ใกล้เคียงกับ website บริษัทเพื่อให้หน้าจอแสดงผลมีรูปแบบและสีสัน ใกล้เคียงตาม Website ของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กร
  • บริการแสดงผล 2 ภาษา (รองรับการใช้งาน 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
  • ระบบรองรับการใช้งาน 2 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้ใช้งานระบบได้อย่างสะดวก
  • บริการเจ้าหน้าที่ Call Center ที่คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้งานระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่พบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการคำแนะนำในการใช้งาน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  • จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมีมาตรการในการจัดเก็บ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • การเข้าใช้งาน สามารถใช้งานได้หลาย Platform และทุกประเภทอุปกรณ์การใช้งานเข้าใช้งานได้อย่างอิสระไม่ปิดกั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าใช้งาน สามารถใช้งานได้หลาย Platform และทุกประเภท อุปกรณ์การใช้งาน
  • บริการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น วิธีปฏิบัติในการใช้งาน, เงื่อนไขการใช้บริการ, คู่มือการใช้งาน เป็นต้นเพื่อความสะดวกและถูกต้องของการใช้งานระบบ ทางบริษัทฯ มีบริการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการจัดประชุม