เกี่ยวกับเรา

INVENTECH SYSTEMS (THAILAND)CO.,LTD.

บริษัทซอฟท์แวร์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานมากว่า 100 ระบบงาน ในระยะเวลา 20 ปี
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลักดันให้เกิดระบบงานใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเกิดประโยชน์จากการใช้งานอย่างสูงสุด