เกี่ยวกับเรา

INVENTECH SYSTEMS (THAILAND)CO.,LTD.

บริษัทซอฟท์แวร์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานมากว่า 100 ระบบงาน ในระยะเวลา 20 ปี
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลักดันให้เกิดระบบงานใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเกิดประโยชน์จากการใช้งานอย่างสูงสุด


VISION

  • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

MISSION

  • ทำให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผลักดันให้พนักงานมี
    การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและนำมาถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอ
  • หาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและวางใจได้ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้
    อย่างก้าวกระโดดและส่งเสริมความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน